top of page

bases reguladores de les ajudes municipals  per a estudis musicals

bases reguladores de les ajudes municipals per a estudis musicals 2016/2017

PRIMERA.- OBJECTE

 

L'objecte de les presents bases és la regulació de les Ajudes Municipals per a Estudis Musicals en el període comprés d'Octubre de 2016 a Juny de 2017. Les ajudes s'atorgaran a l’alumnat que, simultàniament, curse assignatures de llenguatge musical i instrument o dos instruments.

 

SEGONA.- BENEFICIARIS

 

1. Podrà ser beneficiari de les ajudes l'alumnat, empadronat al Puig de Santa Maria i matriculat durant el curs 2016/2017 en les Escoles de Música ubicades en el municipi o fora d'ell, quan s'acredite l'absència d'oferta formativa equivalent a la localitat. (...)

Gaudeix de les nostres actuacions al Palau de la Música , al pati del Reial Monestir del Puig de Santa Maria o al nostre local social.

Els moments més simpàtics , les fotografies més memorables i entranyables. Entra i mira els nostres millors records.

bottom of page