top of page

Actes de la S.U.M. de El Puig a les Falles de 2018

Falla El Trencall

- Dissabte 17 de febrer: presentació, 18h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

- Dissabte 24 de febrer: crida, 17:30h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

- Dissabte 3 de març: cavalcada, 19h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

- Dissabte 10 de març: passacarrer, 11h. Ofrena, 20h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

- Diumenge 11 de març: misa, 10:30h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

Falla La Mar i Adj.

- Dissabte 3 de febrer: presentació, 16:30h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

- Dissabte 24 de febrer: crida, 18:00h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

- Dissabte 3 de març: cavalcada, 19h. (Recorregut pels carrers d'El Puig)

Falla L'Alguer

- Dissabte 3 de març: recollida, 10h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- Divendres 16 de març: 

- "despertà", 8:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- passacarrer, 12:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- recollida de premis, 17:00 (Arribada a l'Ajuntament a les)

- Dissabte 17 de març:

- "despertà", 8:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- recollida de premis, 12:00h. (Arribada a l'Ajuntament a les)

- ofrena, 20:00h. (Arribada a l'Ajuntament a les)

- Diumenge 18 de març: 

- "despertà", 8:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- passacarrer, 11:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- cavalcada, 18:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- Dilluns 19 de març: 

- "despertà", 8:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

- passacarrer, 12:00h. (Recorregut pel barri d'Ayora)

Falla Almirall Cadarso

- Divendres 16 de març: recollida de premis, 17:00 (Arribada a l'Ajuntament a les)

- Dissabte 17 de març:

- recollida de premis, 12:00h. (Arribada a l'Ajuntament a les)

- ofrena, 17:00h. (Arribada a l'Ajuntament a les)

- Diumenge 18 de març:  passacarrer, 11:00h. (Recorregut pel barri de l'Eixample)

- Dilluns 19 de març: 

- passacarrer, 12:00h. (Recorregut pel barri de l'Eixample)

- Gran Parada Mora, 19:00h. (Recorregut pel barri de l'Eixample)

bottom of page